• staalmanplein header 4
  • staalmanplein header 3
  • staalmanplein header 6

Veel gestelde vragen / FAQ

Hoe zien de (globale) plannen voor Fase 3B eruit?

Bekijk hier de presentatie die we in juni 2016 hebben laten zien aan bewoners. Let op! Deze plannen moeten nog uitgewerkt worden. Bovendien gaan deze plannen uit van sloop van de kiosken op het Staalmanplein. Mogelijk moeten de kiosken behouden worden, omdat zij de monumentenstatus krijgen.   

Wel of geen behoud van de kiosken op het Staalmanplein?

Dat is de kern van de discussie over de monumentenstatus van het plein. De voorvechters vinden de kiosken beeldbepalend en willen dat ze een gemeentelijk monument worden. In de plannen van de Alliantie en het stadsdeel maken de kiosken plaats voor een laag appartementencomplex waardoor er meer sociale controle komt op het plein.

Wat de toekomst van het plein wordt is nog niet bekend. Om de discussie voor iedereen duidelijk te maken, hebben we hier alle feiten en standpunten een rij gezet. Ook houden we u op deze site op de hoogte van de actuele stand van zaken.

____________________________________________________________________________________

De allereerste uitgebreide informatiebrochure (2010) 

Brochure vernieuwing (PDF)

_________________________________________________________________________________

Film Stedelijke vernieuwing Staalmanplein (2012)

Film gemaakt voor conferentie over stedelijke vernieuwing, met als thema: hoe krijgen bewoners de hoofdrol binnen stedelijke vernieuwing in Amsterdam Nieuw West. In opdracht van "Samen Sterk in Nieuw-West". Deze film schetst de stand van zaken op het Staalmanplein. In de film komen de bewoners aan het woord.

https://www.youtube.com/watch?v=h_pcPtV_yck

 


Sociaal plan 

Voor huurders die in een huis wonen dat wordt gesloopt of ingrijpend gerenoveerd, geldt een sociaal plan. In het sociaal plan staan de afspraken voor de herhuisvesting en verhuizing van de huurders in de Staalmanpleinbuurt. Er staat bijvoorbeeld welke verhuisvergoeding de huurder ontvangt en hoe de voorrangsregeling werkt bij het zoeken naar een nieuwe woning. Het sociaal plan wordt voor iedere fase opnieuw vastgesteld. 

Herhuisvestingsbrochure Henri Dunant (2013)

Herhuisvestingsbrochure Staalmanbuurt (Fase 3B) (2016)

 

 

 

Meedenken: Adviesteam

Van februari t/m juni 2017 dachten bewoners in het Adviesteam mee over de plannen voor de laatste fase van de vernieuwing. In juli hebben zij een advies uit aan het stadsdeel en de Alliantie uitgebracht. Benieuwd? Lees hier in het kort meer, of lees het volledige advies. De reactie van het stadsdeel en de Alliantie op het advies staat hier.

Advies van het Adviesteam: geen woonplein, maar een levendig Staalmanplein

In haar advies pleit het Adviesteam voor een levendig Staalmanplein, in plaats van het rustige woonplein dat de Alliantie en het stadsdeel voor ogen hebben. Een plein waar niet alleen gewoond wordt, maar waar ook mensen van buiten de buurt naartoe willen komen. De Alliantie en het stadsdeel hebben STIPO, een onafhankelijk adviesbureau, gevraagd hier onderzoek naar te doen. Wat werkt wel en wat werkt niet op het plein? Wat zorgt voor levendigheid?

STIPO heeft een rapport gemaakt van dit onderzoek, op basis van eigen kennis en expertise, maar ook naar aanleiding van de gesprekken die zij met bewoners uit het Adviesteam en stakeholders binnen en buiten de buurt hebben gevoerd. Na de zomer van 2018 bespreken de Alliantie en het stadsdeel het rapport verder met het Adviesteam. 

Nog meer lezen over het Adviesteam:

  • de uitnodiging die eind 2016 aan alle bewoners is verstuurd: 'denk ook mee!'
  • de 'placemat' met de kaders: wat ligt vast en waar is ruimte om mee te denken?
  • het verslag van de startbijeenkomst van het Adviesteam op 1 februari 2017 
  • het verslag van de 2e bijeenkomst van het Adviesteam op 22 februari 2017
  • het verslag van de 3e bijeenkomst van het Adviesteam op 8 maart 2017

Uitwerkingsplan

Het Uitwerkingsplan voor de vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt is op 11 november 2009 door de stadsdeelraad van het voormalig Stadsdeel Slotervaart goedgekeurd. In dit Uitwerkingsplan staat uitgebreid beschreven hoe de nieuwe buurt ingericht zal worden en wat er met de woningen gaat gebeuren.

Klik hier om het Uitwerkingplan in te zien. Het laden van het plan kan even duren. Je kunt het plan bewaren door met de rechtermuisknop op de link te klikken en het plan op te slaan op je computer.