• staalmanplein header1
  • staalmanplein header 2
  • staalmanplein header 3
  • staalmanplein header 9
  • header Ginger verkoop

Het plan

Beer

Plan voor openbare ruimte

De gemeente heeft samen met bewoners een ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte in de laatste fase van de vernieuwing: het gebied van het Staalmanpark tot aan het Staalmanplein en de Johan Huizingalaan. Hier vindt u het definitieve ontwerp

De Alliantie werkt sinds 2008 samen met stadsdeel Nieuw-West, bewoners en ondernemers aan de vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt. De vernieuwing vindt plaats in fases en wordt naar verwachting in 2022 afgerond.

De uitgangspunten voor de vernieuwing:

  • sloop van zo'n 500 woningen en nieuwbouw van eengezinswoningen en appartementen;
  • renovatie van de flats aan de Plesmanlaan;
  • ingrijpende renovatie van de flats rondom het Staalmanplein;
  • de Alliantie vernieuwt de buurt vóór en mét de huidige bewoners; de Alliantie wil graag dat bewoners meedenken over de vernieuwing van hun buurt.

Hier vind je meer over de vernieuwing per fase.

Sociaal plan

Voor huurders die in een huis wonen dat wordt gesloopt of ingrijpend gerenoveerd, geldt een sociaal plan. In het sociaal plan staan de regelingen en voorwaarden rondom de herhuisvesting. Er staat onder andere beschreven welke verhuisvergoeding de huurder ontvangt en hoe de voorrangsregeling werkt bij het zoeken naar een nieuwe woning. Het sociaal plan wordt voor iedere fase opnieuw vastgesteld. 

Meedenken

De Alliantie en het Stadsdeel betrekken bewoners van de wijk bij het maken van de nieuwbouwplannen voor de wijk. Hoe? Dat lees je hier

Het beheer

Een vernieuwing van een wijk is een ingrijpend proces en vraagt tijd. Want een nieuw gebouw staat er nu eenmaal niet in een jaar. Dat betekent dat de wijk een tijd lang in de overgang zit 'van oud naar nieuw'. Juist in de tussentijd is het belangrijk om de buurt schoon, heel en veilig te houden. Onze wijkbeheerders zetten zich daar samen met bewoners en het stadsdeel voor in.