• staalmanplein header1
  • staalmanplein header 2
  • staalmanplein header 3
  • staalmanplein header 9

Het plan

De Alliantie werkt sinds 2008 samen met Stadsdeel Nieuw-West, bewoners en ondernemers aan de vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt. De vernieuwing vindt plaats in fases en wordt naar verwachting in 2022 afgerond.

De uitgangspunten voor de vernieuwing:

  • sloop van zo'n 500 woningen en nieuwbouw van eengezinswoningen en appartementen;
  • renovatie van de flats aan de Plesmanlaan;
  • ingrijpende renovatie van de flats rondom het Staalmanplein;
  • de Alliantie vernieuwt de buurt vóór en mét de huidige bewoners; de Alliantie wil graag dat bewoners meedenken over de vernieuwing van hun buurt.

De Staalmanpleinbuurt in kaart 

kaart Staalmanplein dec 2016 

Hier vind je meer over de vernieuwing per fase.

Sociaal plan

Voor huurders die in een huis wonen dat wordt gesloopt of ingrijpend gerenoveerd, geldt een sociaal plan. In het sociaal plan staan de regelingen en voorwaarden rondom de herhuisvesting. Er staat onder andere beschreven welke verhuisvergoeding de huurder ontvangt en hoe de voorrangsregeling werkt bij het zoeken naar een nieuwe woning. Het sociaal plan wordt voor iedere fase opnieuw vastgesteld. 

Meedenken

De Alliantie en het Stadsdeel betrekken bewoners van de wijk bij het maken van de nieuwbouwplannen voor de wijk. Hoe? Dat lees je hier

Het beheer

Een vernieuwing van een wijk is een ingrijpend proces en vraagt tijd. Want een nieuw gebouw staat er nu eenmaal niet in een jaar. Dat betekent dat de wijk een tijd lang in de overgang zit 'van oud naar nieuw'. Juist in de tussentijd is het belangrijk om de buurt schoon, heel en veilig te houden. Daarover lees je hier meer.