• staalmanplein header 6
  • staalmanplein header1
  • staalmanplein header 7
  • staalmanplein header 9

Meedoen

De Alliantie en het stadsdeel betrekken bewoners van de wijk bij het maken van de nieuwbouwplannen voor de wijk. Tot nog toe hebben verschillende bewonersgroepen bijvoorbeeld meegedacht over vernieuwing van de Parade, het Hart, de Plesmanbuurt en de Henri Dunantbuurt.  De Alliantie heeft bovendien elk kwartaal een overleg met de voorzitters van de bewonerscommissies en de VvE's in de Staalmanpleinbuurt.

Adviesteam

Op dit moment kijken bewoners mee naar de plannen voor de laatste fase: de Staalmanbuurt. In het Adviesteam denken zij mee over drie thema's: openbare ruimte en groen, wonen en levendigheid. Van februari t/m juni 2017 werken zij aan een advies voor de Alliantie en het stadsdeel. Op deze placemat is te zien waarover het Adviesteam zich zoal buigt en wat de kaders zijn (wat ligt al vast en waar is ruimte om mee te denken). In de uitnodiging die we eind 2016 hebben gestuurd aan alle bewoners in de buurt, leest u meer over het proces.

Actieve bewoners

In de Staalmanpleinbuurt wonen veel bewoners die hun wijk nog fijner willen maken. Zo organiseren de bewoners van de Klarenstraat gezellige bijeenkomsten voor buurtbewoners. Om elkaar beter te leren kennen, maar vooral ook om ideeën uit te wisselen. Hoe maken we onze buurt nog leuker? 

'Meer sfeer bij de beer' is een goed voorbeeld van een actieve bewonersgroep, die zich betrokken voelt bij de wijk en zich inzet voor een bruisende Staalmanpleinbuurt. 

Kijk voor nieuws en projecten ook op www.facebook.com/staalmanpleinbuurt

De Alliantie en het Stadsdeel maken graag kennis met actieve bewoners. Heeft u een idee voor de buurt? Klik hier!

Kom naar de workshops en denk mee met het Adviesteam van bewoners! Zij zijn op zoek naar úw ideeën!

In maart en april organiseren we drie workshops voor alle bewoners van de Staalmanpleinbuurt. In elke workshop staat één thema centraal. Lees hier meer over de workshops en doe vooral mee!

workshops