Bewoners geven advies aan stadsdeel en de Alliantie

Na ongeveer een half jaar, met bijna om de twee weken een vergadering of workshop, was het zover: het Adviesteam van bewoners overhandigde op 11 juli haar advies over de laatste fase van de vernieuwing aan het stadsdeel en de Alliantie. Ronald Mauer, lid van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw West, vertelde het 's nachts gelezen te hebben. 'En dat was helemaal niet vervelend. Complimenten voor zo'n compact en leesbaar advies'. Ook Egbert Dekker, manager Vastgoed bij de Alliantie Amsterdam-Almere, was positief. 'Fantastisch om een groep van bewoners als jullie te hebben. Al lezend merk je meteen hoeveel tijd en energie in dit advies zit. De betrokkenheid bij de buurt spat er vanaf'.

Buiten de lijntjes

Eind 2016 nodigden het stadsdeel en de Alliantie bewoners uit om deel te nemen aan het Adviesteam, dat hen advies zou geven over drie thema's: wonen, openbare ruimte en spelen, en levendigheid. Een mooie mix van kopers en huurders, van jong tot oud(er) en uit alle delen van de wijk, nam de uitdaging aan. Het Adviesteam koos zelf een onafhankelijk voorzitter, Theo Dohle van De Wijde Blik. Hij spoorde het Adviesteam aan af en toe ook eens 'buiten de lijntjes te kleuren'. Het Adviesteam heeft dan ook de vrijheid genomen én gekregen om breder te adviseren over wat de buurt nog aantrekkelijker kan maken.

Adviesteam 11 juli portret

Diverse voorstellen

Mauer: 'Het is enerzijds sterk gericht op fysieke maatregelen. En dat snap ik, in een buurt die nog volop in ontwikkeling is. Maar ik ben blij te lezen dat de openbare ruimte voor jullie vooral ook betekent: ontmoeten en spelen. Dat is hier heel belangrijk'. Het Adviesteam pleit daarnaast bijvoorbeeld voor een nieuwe inrichting van de Johanna Reynvaanstraat. Samen met de ontwerper van het stadsdeel bedachten zij het idee van een 'lange lijn', van het Staalmanpark naar de Johan Huizingalaan, die het liefst alleen toegankelijk is voor voetgangers. Zo is er meer openheid en meer ruimte om te spelen. Mauer: 'Ik vind het een mooie vondst. Of het te realiseren is, dat moeten we echt goed onderzoeken. Een straat afsluiten voor fiets- en autoverkeer betekent natuurlijk nogal wat voor de verkeersstromen in de buurt'.

Ook over het Staalmanplein is nagedacht. Dekker: 'Op het Staalmanplein zien jullie graag meer levendigheid. Geen rustig woonplein dus, waar wij van uitgaan in ons plan. We gaan de komende tijd jullie voorstel voor een mix van wonen, werken en horeca zorgvuldig bekijken'. De Alliantie en het stadsdeel hebben toegezegd voor de herfstvakantie opnieuw met het Adviesteam bijeen te komen. Mauer: 'Dan bespreken we: wat kunnen we wel doen, of wat hebben we misschien zelfs al in gang gezet? Wat kan niet en wat moeten we nog echter nader onderzoeken?'.

Benieuwd naar het advies? Kijk hier.

 

Adviesteam 11 juli

Bert Veraa, lid Adviesteam:

'Het mooie van het Adviesteam was dat we er, hoe verschillend we ook zijn en soms denken, allemaal met een positieve insteek in zaten. Natuurlijk stak er wel eens wat boosheid de kop op, over het park dat minder groot wordt of over problemen die niet opgelost worden. En dat is goed, dat zette ons op scherp. Maar we dachten vooral: laten we ervoor zorgen dat het beter, mooier, fijner wordt in de  buurt. En wat ik daarnaast heel leuk vond, was om buurtbewoners te leren kennen die ik normaals gesproken niet 1-2-3 zou ontmoeten'.