Denk mee over Fase 3B!

Geplaatst op 22-11-2016 om 00:00

meedenken 2

De Alliantie en het stadsdeel starten begin 2017 met de verdere uitwerking van het plan voor het gebied rondom het Staalmanplein (Fase 3B). Dat doen wij graag samen met bewoners.  

Meedenken: waarover?

de Alliantie en het stadsdeel hebben besloten om de woningen van Fase 3B te renoveren en niet te slopen. Omdat de flats blijven staan, kan het Staalmanpark niet meer zo groot worden als in het oorspronkelijke uitwerkingsplan is bedacht. Het Staalmanplein en het plantsoen aan de Emilie Knappertstraat worden opnieuw ingericht. Dat staat vast. Maar hoe gaan het park, het plantsoen en het plein eruitzien? Onder andere daarover kunt u ons advies geven.

Meedenken: hoe?

U kunt op twee manieren meedenken. U kunt deelnemen aan het Adviesteam en het advies opstellen voor de Alliantie en het stadsdeel, of meedoen tijdens een themasessie over een bepaald thema. Deze thema's zijn:

1.    Openbare ruimte en groen: speelplekken, bomen en planten, bankjes, afvalbakken, fietsparkeren

2.    Voorzieningen: hoe ziet u de invulling met winkels, horeca, ontmoetingsplekken?

3.    Samenleven: prettig wonen in de buurt of in het gebouw, met verschillende groepen mensen (bijvoorbeeld samen activiteiten organiseren)

Adviesteam

  • adviseert de Alliantie en het stadsdeel over de drie thema's
  • bestaat uit 10 tot 20 huurders en kopers, die in de buurt blijven wonen
  • is (ongeveer) als volgt samengesteld: 

4 bewoners uit complex Thuiswest en 4 bewoners uit complex Staalman
2 bewoners uit 't Hart en 2 bewoners uit de Parade
2 bewoners uit de Plesmanflat
2 bewoners uit de Eigen Haardflat
2 bewoners uit Oever-West (de nieuwe Henri Dunantbuurt)

  • komt zonder de Alliantie en het stadsdeel bij elkaar, kan uiteraard wel de Alliantie en het stadsdeel om gegevens en informatie vragen
  • heeft een onafhankelijk voorzitter en een eigen bewonersondersteuner
  • komt van januari tot mei 2017 ongeveer zes tot acht keer bij elkaar
  • stelt in mei een advies op aan de Alliantie en het stadsdeel

Themasessies

  • op een middag of avond meedenken over één of meerdere thema's
  • voor bewoners uit de gehele Staalmanpleinbuurt
  • de ideeën worden door het Adviesteam gebruikt bij het opstellen van het advies aan de Alliantie en het stadsdeel 

Meedenken: uw invloed

Van januari tot mei 2017 verzamelt het Adviesteam ideeën voor het advies aan het stadsdeel en de Alliantie. De onafhankelijk voorzitter en de bewonersondersteuner helpen het Adviesteam bij het opstellen van het uiteindelijke advies. De Alliantie en het stadsdeel nemen dit advies uiteraard serieus. Het betekent echter niet dat we alle ideeën zomaar kunnen overnemen. Bijvoorbeeld omdat het niet past binnen de afspraken die we met de bewoners uit Fase 3 hebben gemaakt (sociaal plan) of omdat het technisch of financieel niet mogelijk is. 

Meedenken: aanmelden

Als u invloed wilt hebben op de uitwerking van de plannen voor Fase 3B, dan is dit hét moment. Meldt u zich dan aan voor het Adviesteam of (één van) de themasessies. Laat het ons weten vóór 30 november! Dat kan per e-mail aan Sietske Draaisma: sdraaisma@de-alliantie.nl. Heeft u vragen? Ook die kunt u e-mailen aan Sietske.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet!